Serdeczne podziękowania dla Dune Beach Resort

Dyrekcja, Seniorzy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej
„Zielony Taras” w Koszalinie, składają

serdeczne podziękowania

dla

Dune Beach Resort

za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.
Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość DZIĘKUJEMY. Wyrażając swoją wdzięczność i dobrą wole życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń. Z całego serca dziękujemy.