Sportowy sierpień

Gry i zabawy ruchowe w okresie letnim wpływają korzystnie na samopoczucie Seniorów. Chętnie grają w grę BULE i Kręgle. Turnieje pomiędzy Dziennym Domem Pogodna Jesień „Senior +” i Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie odbywają się cyklicznie i dają wiele satysfakcji.

Przebywanie na świeżym powietrzu wpływa dobrze na ich organizm. Połączone z ruchem pozwala na rozładowanie energii wewnętrznej. Seniorzy w trakcie turniejów tworzą grupy oraz rywalizują ze sobą. Każde zaangażowanie w grę ma pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie. Uczy współdziałania w grupie, wyzwala chęć walki, pozwala na świadome przeżywanie zwycięstw i godne przyjmowanie porażek.