ŚRODA NA SPORTOWO

Sprawne dłonie” to temat przewodni zajęć dla seniorów Złotego Wieku, które odbyły się 15 marca 2023 roku. Zajęcia przeprowadzone przez fizjoterapeutę z cyklu środa na sportowo miały na celu poprawę sprawności dłoni, koordynację ręka -oko ale także integrację i wzmacnianie wspólnych więzi. Były to m.in. ćwiczenia manualne polegające na rysowaniu figur geometrycznych oburącz naprzemiennie ruchem ciągłym.