Złoty Wiek dla Hospicjum

Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Złoty Wiek w środę 8 marca 2023 w koszalińskim Hospicjum przekazali dary dla jego podopiecznych. Święto Kobiet było okazją aby choć drobną cząstkę siebie przekazać innym na rzecz ich uśmiechu. Delegacja seniorów Złotego Wieku przekazała zestawy pysznych, kruchych ciasteczek wraz z własnoręcznie przygotowanymi podczas zajęć terapeutycznych kwiatami z bibuły. Przekazali podopiecznym, przebywającym w Hospicjum życzenia powrotu do zdrowia i uśmiechu na co dzień.

.