Święto naszych pracowników

Dzień Pracownika Socjalnego przypadający w dniu 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję a w DDP “Złoty Wiek” seniorzy pamiętając o tym ważnym dniu i doceniając pracę zatrudnionych tu pań, obdarowali je kwiatami i czekoladkami.

Odśpiewane, gromkie “Sto lat” a także gratulacje z uściskami sprawiły kadrze ogromną przyjemność. ”Złoty Wiek” dodatkowo może się poszczycić wyróżnieniem dla pani Ani Romeckiej, której postawa i serce, wkładane w swoją pracę każdego dnia, dostrzegło kierownictwo naszej instytucji i oczywiście nasi seniorzy. Pani Ania otrzymała dyplom na oficjalnej uroczystości z okazji tego święta, który wręczyła jej Pani dyrektor Grażyna Sienkiewicz w obecności zastępcy Prezydenta Koszalina – Pana Przemysława Krzyżanowskiego.