Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie uroczyście obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy codziennie pomagają potrzebującym rodzinom, seniorom, osobom niepełnosprawnym Otwierając uroczystość Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie Grażyna Sienkiewicz złożyła życzenia i serdecznie podziękowania za wymagającą codziennego wysiłku i wytrwałości pracę na rzecz wszystkich potrzebujących.

Życzenia satysfakcji z realizowanych zadań, ludzkiej wdzięczności oraz podziękowania za zaangażowanie w sprawy społeczne złożył Wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Grygorcewicz oraz Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Dorotą Chałat.

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, którzy w swojej codziennej pracy okazują nie tylko wielkie serce, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale również wielką odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los konkretnego człowieka.

Wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową pracę, realizowane projekty oraz zaangażowanie w działania pomocowe otrzymały Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie Grażyna Sienkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie Violetta Jakubowska.

Wyróżniający się pracownicy zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi i różami.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.