WARSZTATY CERAMICZNE

W dniu 22 czerwca seniorzy z Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie wzięli udział w warsztatach ceramicznych organizowanych przez

Zagrodę Jamneńską. Uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu modelowania

ceramiki i technik dekoracyjnych. Każdy z uczestników mógł z otrzymanej

gliny ulepić dowolną figurę, misę lub paterę.

 

 

Warsztaty upłynęły w bardzo miłej atmosferze. Specjalne podziękowania dla Pań prowadzących zajęcia, które zadbały o komfort naszych podopiecznych.