WIECZÓR WIGILIJNY

Wigilia to najbardziej uroczysty dzień roku, na który wszyscy z niecierpliwością

czekamy. W Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie wigilijny

wieczór rozpoczął Ks. Kazimierz Mordacz, dzieląc się opłatkiem z podopiecznymi.

Jak co roku wszyscy mieszkańcy zasiedli do stołu, na którym znalazły się tradycyjne

wigilijne potrawy. Po wspólnej wieczerzy śpiewano polskie kolędy i pastorałki.