“OD SERCA”

W ramach zakończonego Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Lterackiego pt.” Od serca”, organizowanego w marcu 2021 roku przez Szkołę podstawową nr 5 w Koszalinie, pani Dorota Grundkowska , nauczycielka klas I-III tej szkoły przekazała 16 nagrodzonych i wyróżnionych prac zastępcy dyrektora DPS „ Zielony Taras”, pani Katarzynie Łuczak. Przekazanie prac odbyło się 20 kwietnia 2021 roku przed budynkiem DPS , ul. Teligi 4

Ze względu na pandemię i konieczność przestrzegania rezimu sanitarnego, prace były przesyłane drogą emailową w formie zdjęć.

Celem konkursu oprócz wykonania prac ” Od serca”, polegających na sformułowaniu i zapisaniu wiosennych, optymistycznych, serdecznych i radosnych życzeń oraz ozdobieniu ich wg własnego pomysłu było rozwijanie empatii, uczenie szacunku do osób starszych, rozbudowanie wrażliwości na potrzeby i pragnienia drugiego człowieka.

Zadaniem zaś dzieci było wykonanie pracy jednostronnej, polegającej na sformułowaniu i zapisaniu wiosennych, optymistycznych, serdecznych i radosnych życzeń, skierowanych do Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz ozdobieniu kartki według własnego pomysłu,

Na Konkurs wpłynęło 140 prac w kategoriach klas I-III z wielu miast Polski. 16 z nich zostało nagrodzonych

i wyróżnionych przez komisję konkursową. Podarowane prace płynące prosto z serc dzieci , przysporzą Seniorom wiele radości, uśmiechu i wraz z przyroda budzącą się do życia, dadzą wiele wiary i nadziei na lepsze jutro.

Fotografie w formie obrazów będą zdobić korytarze DPS ”Zielony Taras” w Koszalinie oraz 3 ośrodków dziennego pobytu: Klub „ Senior+” , Dzienny Dom Pomocy” Złoty Wiek” oraz Dzienny Dom Pogodna Jesień „ Senior+”.