Zasłużona emerytura..

 

Pan Wacław Kober pożegnał się z nami po sześciu latach pracy w DDP “Złoty Wiek”, gdzie na stanowisku starszego opiekuna przepracował 6 lat.

Był jedynym mężczyzną wśród załogi, dobrym i uczynnym kolegą a też bardzo lubianym i szanowanym przez seniorów opiekunem. Pan Kober wykonywał wiele czynności i obowiązków na swoim stanowisku pracy a dodatkowo specjalizował się w tematyce historii Koszalina i naszego regionu. Systematycznie przygotowywał się do prelekcji, gromadził książki i inne materiały poglądowe aby na spotkaniach zaskoczyć słuchaczy nowymi wiadomościami i pobudzić do dyskusji.

Życzliwość i stała gotowość do niesienia pomocy naszym podopiecznym były domeną pana Wacława, który utożsamiał się z osobami starszymi. Przyjęliśmy deklaracje odwiedzin w “Złotym Wieku”, udział w uroczystościach organizowanych przez nasz Dom Pomocy Społecznej i wierzymy, że będziemy się jeszcze spotykali z naszym kolegą. Na spotkaniu pożegnalnym seniorzy nie kryli łez, a i samemu bohaterowi uroczystości popłynęły łzy wzruszenia…

Życzymy radości z każdego nowego i bez obowiązków służbowych dnia tygodnia, ciekawych, wymarzonych podróży i spełnienia wielu innych marzeń!