My się nie nudzimy, dzielnie i chętnie w zajęciach uczestniczymy.

Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Zróżnicowany zakres zajęć daje mieszkańcom możliwość pożytecznego spędzania czasu. Zajęcia stymulują wzajemne kontakty, relaksują i pozytywnie wpływają na samopoczucie.