Podziękowanie

thCB67IDLW

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
dla

Flor-Dekor” przy ul. Kołłątaja w Koszalinie
za życzliwość i hojność, która umożliwiła

zorganizowanie spotkania integracyjnego pt. „Lato z seniorem”
w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie naszych potrzeb i wielkie serce
życzymy Państwu wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.