Podziękowanie

                          Składamy serdeczne podziękowania dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie
za upiększenie zewnętrznego wizerunku naszego domu,
thB2M59ZXYpoprzez posadzenie w klombie pięknych róż.

W imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie

dziękuje

Grażyna Sienkiewicz

                            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie