Święto Konstytucji 3 Maja

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Idee wolnościowe i wyzwoleńcze, z którymi kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL-u i obchody 3 maja były zakazane i tłumione, aż do 1981 roku, kiedy zaczęto organizować uroczystości z inicjatywy władz. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku.

W okresie burzliwych dziejów Polski pojawiło się łącznie kilkanaście wersji konstytucji – ostatnia, obowiązująca obecnie, została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku.

Te wydarzenia były tematem spotkania w dniu 2 maja w “Złotym Wieku”, kiedy to seniorzy uroczyście i z wpiętymi w garderobę, biało-czerwonymi kotylionami wykonanymi wcześniej w pracowni, zebrali się w świetlicy Domu. Uczestnicy wykazali dużą wiedzę w obszarach podjętego tematu, na koniec śpiewali pieśni wojskowe i patriotyczne przy akompaniamencie pianina, czuło się podniosłą i świąteczną atmosferę…