Wybory do Rady Domu

 

W dniu 18 kwietnia 2018r. przeprowadziliśmy w DDP “Złoty Wiek” wybory do Rady Domu. Wybory odbyły się w świetlicy, była urna, były karty do głosowania.

O poprowadzenie spotkania poprosiliśmy emerytowanego od kilku miesięcy pracownika Domu, pana Wacława.

Celem działania Rady jest reprezentowanie podopiecznych DDP oraz dbałość o przestrzeganie należnych im praw i obowiązków. Rada jest partnerem Kierownika w organizowaniu życia seniorów w zakresie zaspokajania wszechstronnych potrzeb . W trakcie spotkania, kierownik Domu podziękował ustępującej Radzie, podkreślając zgodność i porozumienie wśród członków oraz zaangażowanie podczas wykonywania prac wynikających z pełnionych funkcji.

Seniorzy przedstawiali propozycje osób, które mogłyby działać na rzecz Domu ale spośród 11 kandydatów, czworo tylko wyraziło zgodę na rywalizację w wyborach.

Komisja skrutacyjna zarządziła tajne głosowanie, poprzez wybór osób z listy na przygotowanych do głosowania kartach, przeliczyła głosy i podała oficjalne wyniki. Do składu nowej Rady ponownie weszli pan Zygmunt i pani Helena, trzecim członkiem ogłoszono panią Teresę. Nowe “ciało doradcze” kierownika otrzymało gratulacje od kierownika i seniorów, na twarzach członków malowało się wyraźne zadowolenie i duma.