Uroczyste otwarcie DPS w Koszalinie i DD „Senior-WIGOR Pogodna Jesień”

2015-10-15_otwarcie21 października 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie i Dziennego Domu „Senior-WIGOR Pogodna Jesień”.

Wstęgę przecięli m.in. poseł Stanisław Gawłowski, senator Piotr Zientarski, prezydent Koszalina Piotr Jedliński, przewodnicząca RM Krystyna Kościńska, dyrektor DPS Grażyna Sienkiewicz i pierwszy mieszkaniec Domu pan Andrzej Bednarski.

Dom Pomocy Społecznej powołany uchwałą Rady Miasta z dnia 29 maja 2014 roku rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

Placówka znajduje się w budynku dawnej bursy międzyszkolnej zaadaptowanym na potrzeby Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi standardami.
Wykonawcą inwestycji jest firma KOBET, a jej koszt to 11 mln. zł. Dofinansowanie w wysokości 2 mln. zł przekazał PFRON.

Do dyspozycji mieszkańców Domu są urządzone pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe z łazienkami, ogólnodostępne pokoje dziennego pobytu z przyległymi do nich podręcznymi kuchniami, sale rehabilitacyjne, biblioteka, pokoje do terapii zajęciowej, muzykoterapii, kaplica wielowyznaniowa, stołówka, i ogromny atut tego miejsca, pięknie zagospodarowany i bezpieczny teren wokół Domu.

Dzisiaj jest to miejsce, w którym całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, zdrowotnych, edukacyjnych może otrzymać niemal 120 koszalińskich Seniorów.
Działalność Domu Pomocy Społecznej nie ogranicza się jedynie do sprawowania całodobowej stacjonarnej opieki nad osobami starszymi.

Od września 2015 roku w wyniku przejęcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Działu Usług Opiekuńczych, działalność Domu rozszerzona została o sprawowanie opieki w środowiskach nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi i przewlekle somatycznie chorymi. Z tej formy zaopiekowania korzysta 180 osób.

W struktury Domu Pomocy Społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie przeszedł także Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”, w którym z zajęć korzysta codziennie trzydziestu Seniorów.

Również we wrześniu 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Gminą Miastem Koszalin na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR”.

Zadanie pod nazwą Dzienny Dom „Senior-WIGOR Pogodna Jesień”, na wykonanie którego Ministerstwo przekazało dotację w wysokości 94 000 zł realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej.

Głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR Pogodna Jesień” jest zapewnienie wsparcia dla trzydziestu koszalińskich Seniorów w zakresie usług socjalno-bytowych, usług wspierających w postaci terapii zajęciowej, pomocy socjalno- prawnej, wsparcia kryzysowego, zajęciach pobudzających aktywność ruchową, zajęciach kulturalnych.

Uroczystość otwarcia uświetniły występy: chóru, zespołu “Lechici”, dzieci z przedszkola nr 13, seniorów z DDP “Złoty Wiek” za co składamy serdeczne podziękowania.