Podziękowanie

th0ZG5UDEP

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
dla

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
za życzliwość i hojność, która umożliwiła

zorganizowanie spotkania integracyjnego pt. „Lato z seniorem”
w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie naszych potrzeb i wielkie serce
życzymy Państwu wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.